הנדסה אזרחית

ענף הבנייה בישראל הוא אחד מעמודי התווך של המשק הישראלי, המתמקד במילוי צרכיו הטכניים- החומריים של האדם במסגרת האישית, המקומית, האזורית והארצית.
מקצוע ההנדסה האזרחית הוא חלק חשוב וחיוני בחוסנה של כל מדינה ,והוא הבסיס לפיתוח ולשימור התשתית הנחוצה לקיומה, ניידותה והתפתחותה של האוכלוסייה.
במיוחד נכון הדבר בארץ הנמצאת בתנופת פיתוח של המגזר האזרחי, התעשייתי, החקלאי והביטחוני.


תכנית המגמה להנדסה אזרחית מאושרת על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט).

בוגרי המגמה הם בעלי זכויות כגון:
הנדסאי בניין – הנדסה אזרחית תכנון מבנים, רשאי לחתום כאחראי על השלד של מבנים עד 4 קומות מעל קומת העמודים.
הנדסאי בניין – הנדסה אזרחית ניהול בנייה, רשאי להירשם כהנדסאי בניין במדור "ניהול הבנייה” ברשות ההסמכה.
הנדסאי בניין רשאי להירשם אצל רשם הקבלנים כקבלן רשום.
הנדסאי בניין, שעמד בהצלחה בבחינה הממלכתית בבטיחות (ציון 70) יוכל לבקש להירשם כמנהל עבודה מוסמך, בכפוף לתקנות משרד התמ"ת, לאחר ביצוע בחינה בעל פה במשרד התמ"ת.

אפשרויות תעסוקה
קיימת דרישה רבה להנדסאים בוגרי המגמה. הבוגרים מקבלים הכשרה בניהול, ביצוע ופיקוח על הבנייה ועל התכנון. מגוון העיסוקים שלהם רחב ביותר וניתן למנות אתם תפקידי תכנון, ניהול, ביצוע, בקרה ופיקוח על פרויקטים רבים.

בוגרי המגמה נקלטים בשוק העבודה בתחומים השונים של המקצוע עוסקים במסגרת ציבורית או פרטית בתחומים הבאים:
מבני מגורים, ציבור ותעשייה
תחבורה ימית ואווירית כולל כבישים, גשרים ומנהרות בתחום ניהול וביצוע.

מטרת המגמה
המטרה העיקרית של המגמה היא להכשיר כוח אדם מיומן לענף הבנייה בכל תחומי ההנדסה האזרחית, לרבות עבודות תכנון מגוונות, בנייה, פיקוח ותיאום, הנדסת דרכים.

עיקרי תכנית הלימודים במגמת הנדסה אזרחית
מקצועות יסוד כלליים: מתמטיקה, פיזיקה כללית, אנגלית טכנית, שירותי בניין, מבוא למחשבים.
מקצועות עיקריים: תורת הבנייה והמבנים, חומרי בנייה, קונסטרוקציות פלדה ועץ, קונסטרוקציות בטון, גאודזיה (מדידות), הנדסת דרכים, חישוב סטטי, סרטוט בניין, סרטוט אדריכלי, סרטוט בעזרת מחשב, תכנון בעזרת מחשב, ניהול אתר בנייה, בטיחות בבנייה, המחשב בענף הבניין.
מעבדות: יישומי מחשב (אוטוקד), עתיר סטארפ.
תואר למסיימים תוענק דיפלומת הנדסאי במגמת הנדסה אזרחית, מגמת משנה - ניהול הבנייה/תכנון מבנים.

מסלול הלימודים
במגמה זו מתקיימים שני מסלולי לימוד:
מסלול לימודי בוקר משך הלימודים– שנתיים (4 סמסטרים).
מסלול לימודי ערב משך הלימודים – 3 שנים (6 סמסטרים ).

סטודנטים אשר יעמדו בתנאי הסף, יוכלו ללמוד סמסטר נוסף במגמת משנה בתכנון מבנים.
 תכנון מבנים:  היא תכנית המקנה כלים הדרושים לעיסוק זה כגון: חוזק המבנה, יציבותו, ביסוסו ועמידתו ברוח, ברעידות אדמה ועוד.

בחינות ופרויקט הגמר
הסטודנטים במגמה זו נדרשים לעמוד בבחינות הבאות:
• בחינות פנימיות.
• 5 בחינות ממלכתיות מטעם מה"ט.
• פרויקט הגמר: לקראת השלמת לימודיו יתבקש כל סטודנט להכין עבודת גמר, שתבוצע על פי הנחיות מנחה.
על הסטודנט לעמוד בהצלחה במבחן ההגנה הממלכתי על הפרויקט.